doudi
17 شهریور 1401 - 20:51

کمبود کمپ ترک اعتیاد اجباری در گلستان

گرگان- دادستان مرکز استان گلستان گفت: در حال حاضر ظرفیت مرکز ترک اعتیاد ماده ۱۶ گلستان فقط ۱۰۰ نفر بوده در حالی که بر اساس آمار، تعداد معتادان متجاهر استان تا دو هزار نفر هم برآورد شده است. به گزارش خبرنگار مهر، محمود اسپانلو عصر پنج شنبه در جلسه شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم استان اظهارکرد: در حال حاضر ظرفیت مرکز ترک اعتیاد ماده ۱۶ گلستان فقط ۱۰۰ نفر بوده در حالی که بر اساس آمار، تعداد معتادان متجاهر استان تا دو هزار نفر هم برآورد شده است. خبرنگار مهراسپانلواظهارکرددر حال حاضربر اساسدادستان گرگان با بیان اینکه جمع آوری معتادان متجاهر تا ۵۰ درصد میزان سرقت را کاهش می‌دهد، گفت: معتادان متجاهر علت بیشتر سرقت‌ها به ویژه سرقت از تاسیسات عمومی هستند و اگر بتوانیم این افراد را در کمپ‌های ترک اعتیاد نگهداری کنیم بخش زیادی از این سرقت‌ها کمتر می‌شود. جمع آوریسرقتسرقتوی با تاکید بر اینکه امروز مهم‌ترین اولویت استان افزایش کمپ‌های ترک اعتیاد اجباری است، گفت: از استانداری، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان و بهزیستی و شورای شهر گرگان در حال پیگیری افزایش ظرفیت کمپ توسکستان تا دو هزار نفر هستیم و امیدواریم به زودی شاهد تحقق این مطالبه باشیم. کمپتوسکستاناسپانلو بیان کرد: اگر دستگاه‌های خدمات رسان هم بخشی از اعتبار خود را برای ایجاد این کمپ‌ها هزینه کنند، میزان خسارت آنها از سرقت‌ها کاهش می‌یابد. اسپانلورساندادستان مرکز استان از افزایش گشت‌های پلیس و رضویون هم خبر داد. رضویونخبر
منبع: مهر
شناسه خبر: 724116